Yükleniyor...

Bölüm 11 İflas Başvurusu Nedir?

Bölüm11, yeniden yapılanma iflası olarak bilinmektedir.

Bolum11 iflasbasvurusu

Bölüm11, yeniden yapılanma iflası olarak bilinmektedir. Bir borçlunun ticari ilişkilerinin, borçlarının ve varlıklarının yeniden düzenlenmesini içeren bir iflas şeklidir.

Bölüm 11 İflas Başvurusu Nedir?

Bölüm 11, adını ABD iflas kodu 11’den almaktadır. ABD iflas kanununda resmi olarak altı bölüm vardır ve bunlar sürecin farklı yönlerini ele almaktadır. Bölüm 7 (tasfiye), Bölüm 9 (belediyeler), Bölüm 11 (yeniden yapılanma, genellikle işletmeler için), Bölüm 12 (aile çiftçileri), Bölüm 13 (geri ödeme seçenekleri) ve Bölüm 15 (uluslararası iflaslar). Bunlardan Bölüm 7, Bölüm 11 ve Bölüm 13 en yaygın olanlarındandır. Borçlarını yeniden yapılandırmak isteyen şirketler, Bölüm 11 açmaktadır. Borçluya yeni bir başlangıç sağlayan bölüm 11, borçlunun yeniden yapılanması için yükümlülükleri yerine getirmesi şartına bağlıdır. Tüm iflas davalarının en karmaşık hali olan Bölüm 11, aynı zamanda iflas davalarının en pahalısıdır. Bir şirket bölüm 11’i yeniden düzenlemesi için, dikkatli bir şekilde analiz etmeli ve diğer tüm alternatifleri keşfetmelidir.

Bölüm 11 yargılamasında, bir işletmenin borçlarını ve yükümlülüklerini yeniden yapılandırmasına mahkeme yardımcı olmaktadır. Genellikle, firma açık ve çalışır durumda olur. ABD şirketi Bölüm 11’de birçok şirket iflas başvurusunda bulunmuş ve ayakta kalmıştır. Bunlara örnek olarak; General Motors, havayolu United Airlines, perakende satış mağazası K-mart gibi birçok şirket verilebilir. 19 Şubat 2020 tarihinde, yürürlüğe giren 2019 Küçük İşletme Yeniden Düzenleme yasası, iflası kolaylaştırmak için tasarlanan Bölüm 11’e bir alt bölüm eklenmiştir. Küçük işletmeler, 2,7 milyon dolar’dan az borcu olan kuruluşlar olarak tanımlanmaktadır.

Yasa ile birlikte, iflas süreci tamamlanması için daha kısa süreler verilmiştir. Alacaklılarla yeniden yapılandırma planlarının müzakere edilmesinde esneklik sağlanmıştır. Küçük işletme borçlusu ve alacaklıları ile uzlaşmaya dayalı bir yeniden yapılanma planının geliştirilmesini kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. Ayrıca, 2020 yılı Mart ayında yasa ile çıkarılan Koronavirüs yardımı ve ekonomik güvenliği yasası, Bölüm 11 alt bölüm V borç limitini 7.500.000 dolara çıkarmıştır. Değişiklik, CARES yasası ile yürürlüğe girmiştir.

Bolum11 iflas

Bölüm 11 Nasıl İşler?

Bölüm 11’i sunan bir işletme, faaliyet göstermeye devam edebilmektedir. Genellikle borçlu olan, işi her zamanki gibi yürütmektedir. Bununla birlikte, dolandırıcılık, sahtekarlık içeren davalarda mahkeme tarafından atanan bir kayyum, tüm iflas işlemleri boyunca şirketi yönetmek için devreye girebilmektedir. İşletmeler, bazı kararları mahkeme izni ile verebilmektedir. Envanter dışındaki varlıkların satışı, kiralama sözleşmesi veya feshetme ve iş faaliyetlerin durdurulması ya da genişletilmesi bu kararlara örnektir.

Ayrıca mahkeme, avukat tutma ve ödeme yapma, satıcılar ve sendikalar ile sözleşme yapma ile ilgili karar üzerinde de kontrole sahiptir. Bunun yanı sıra borçlu, iflas tamamlandıktan sonra başlayacak bir kredi düzenleyememektedir. Bölüm 11’de iflas başvurusunda bulunan kişi ya da işletme, yeniden düzenleme planını önerebilmektedir. Yeniden düzenleme planları, giderleri azaltmak için ticari faaliyetlerin küçültülmesi ve borçların yeniden müzakere edilmesini içerebilir. Planlar, alacaklılara geri ödeme için tüm varlıkların tasfiyesini de içerebilir. Seçilen yol uygulanabilir ve adil ise mahkemeler bunu kabul ederek sürecin ilerlemesi sağlanır.

Bu makale yatırım tavsiyesi veya önerisi içermemektedir. Her yatırım ve alım satım hareketi risk içerir ve okuyucular karar verirken kendi araştırmalarını yapmalıdır.


ck x banner
ck youtube banner