Yükleniyor...

Bitcoin (BTC) Madencilik Konseyi, Sürdürülebilir Enerji Konusunda Olumlu Bir Tablo Çizdi

Bitcoin Madencilik Konseyi (BMC), Bitcoin ağı tarafından kullanılan enerji için ilk araştırmasını yayınladı.

bitcoin m

Bitcoin Madencilik Konseyi (BMC), Bitcoin ağı tarafından kullanılan enerji için ilk araştırmasını yayınladı.

BMC, Bitcoin’in giderek tartışmalı bir konu haline gelen enerji kullanımında şeffaflık için yeni standartlar belirleme hedefi ile yola çıkan yeni bir projedir.

BMC, ilk gönüllü araştırmasında mevcut küresel Bitcoin ağının %32’sinden fazlasından veri topladığını iddia ediyor.

Bulgular, küresel Bitcoin ekosisteminin %56 sürdürülebilir enerji kullandığını ileri sürüyor. Yine de, ekstrapolasyonun ve metodolojinin doğası, anketin sonucunun nasıl aşırı iyimser olabileceğini gösteriyor.

Araştırma, büyük ölçüde BMC üyelerinin yanıtlarına dayanıyordu ve metodolojiye göre yalnızca üç soruyu barındırıyordu.

  • Toplam filonuz bugün ne kadar elektrik tüketiyor?
  • Filonuzun bugün kullandığı elektrikteki sürdürülebilir elektriğin toplam yüzdesi nedir?
  • Bugün filonuzun toplam hash oranı nedir?

Gelen yanıtların gönüllü olduğu gerçeğine ek olarak araştırma “sürdürülebilir elektrik” tanımını içermiyor ve bildirilen rakamlarda herhangi bir gözetim söz konusu değil. Bu da geçerli sonuçlar çıkartmayı zorlaştırıyor.

Araştırma Çin’in madencilik faaliyetlerini ülke içerisinde sonlandırmasının hemen ardından geldi. Çin’deki operasyonların durdurulması ile beraber, Bitcoin hash oranının da ciddi bir biçimde düştüğünü hatırlatmakta fayda var.

Bu makale yatırım tavsiyesi veya önerisi içermemektedir. Her yatırım ve alım satım hareketi risk içerir ve okuyucular karar verirken kendi araştırmalarını yapmalıdır.


ck x banner
ck youtube banner