Yükleniyor...

Ethereum Gökkuşağı Grafiği Nedir?

Ethereum Gökkuşağı Grafiği, Ethereum blokzincir ağı için uzun vadeli bir değerleme modelidir.

colorful light prisms effect

Ethereum Gökkuşağı Grafiği, Ethereum blokzincir ağı için uzun vadeli bir değerleme modelidir. Bu model “Moore Yasası” ilkesini izleyen tüm ağlar için geçerlidir. Ethereum Rainbow Chart, ETH fiyatının gelecekteki değerlemesini ve yönünü tahmin etmeye yardımcı olmak için bir büyüme eğrisi kullanır.

ETH Gökkuşağı Grafiği (Rainbow Chart) Nedir?

Ethereum Gökkuşağı Grafiği, yatırımcılar tarafından geçmiş fiyat eğilimlerine dayalı olarak Ethereum fiyatının aşırı alım mı yoksa aşırı satım mı olduğunu belirlemek için kullanılan logaritmik bir regresyon yani değerleme modelidir. ETH Rainbow Chart olarak da bilinen bu modelin ortaya çıkışı 2014 yılına yani ETH’nin çıkışına kadar uzanır.

Bitcoin gökkuşağı grafiği ile benzer yönleri olsa da ETH gökkuşağı grafiği tablosu, daha kısa fiyat geçmişi sebebiyle daha az güvenilir kabul edilmektedir. Bu model, Ethereum fiyatının gelecekte nasıl bir yöne ilerleyeceğini tahmin etmeye yardımcı olur. Bunu yaparken de logaritmik bir büyüme eğrisi kullanır. Ayrıca göreceli gücünü, geçmişteki önceki noktalarla karşılaştırır.

Ethereum gökkuşağı grafiği, 2017 başlarında isimsiz bir kullanıcı tarafından oluşturulmuştur. Orijinal gönderi silinse de grafik hala çeşitli forumlarda ve internet sitelerinde bulunabilir.

Ethereum gökkuşağı grafiği

Ethereum Gökkuşağı Grafiği Nasıl Okunur?

Logaritmik bir değerleme modeli karmaşık görünse de ETH Rainbow Chart, verilerin altında yatan mesajı basitleştirme konusunda yatırımcılara yardımcı olur. Model üzerinde yer alan 9 farklı aralık, Ethereum fiyatı için şu anlamlara gelir:

  • Koyu kırmızı: Köpük bölgesinde
  • Kırmızı: Aşırı alım bölgesidir, satış düşünülebilir
  • Koyu turuncu: Yatırımcılar FOMO yapıyor
  • Turuncu: Aşırı alım oluyor
  • Sarı: HODL yani nötr olduğu anlamına gelir
  • Açık yeşil: Sabit bölge terk edilerek yön yukarıya doğru gidiyor
  • Yeşil: Sabit (birikim) bölgede
  • Mavi yeşil: Alım bölgesi (piyasa endişeli)
  • Açık mor: Aşırı satış gerçekleşmiştir (alım fırsatı)

Bitcoin ile Ethereum Gökkuşağı Grafiği Arasındaki Fark Nedir?

Bitcoin gökkuşağı grafiği ile Ethereum gökkuşağı grafiği arasında birçok yönden benzerlikler bulunsa da aynı zamanda farklar da mevcuttur. BTC ve ETH gökkuşağı grafikleri arasındaki en büyük fark, zaman çerçevesidir. BTC rainbow grafiği 2010 yılına, ETH rainbow grafiği ise yalnızca 2014 yılına dayanmaktadır. Bu, ETH rainbow grafiğinin BTC rainbow grafiğinden çok daha az güvenilir olduğu anlamına gelir.

Bu makale yatırım tavsiyesi veya önerisi içermemektedir. Her yatırım ve alım satım hareketi risk içerir ve okuyucular karar verirken kendi araştırmalarını yapmalıdır.


ck x banner
ck youtube banner