Yükleniyor...

ROI (Return of Investment) Nedir?

ROI (Return of Investment), yapılan yatırımın geri dönüşünü, getirisini gösteren bir veridir.

Return of Investment

ROI (Return of Investment), yapılan yatırımın geri dönüşünü, getirisini gösteren bir veridir. Türkçe’de ”Yatırım Getirisi” olarak ifade edilmektedir.

ROI (Return of Investment) Nedir?

Return on investment, bir diğer adı ile ROI, temel olarak yatırımın verimliliğini değerlendirmek için kullanılan bir işlemdir. Sadece tek bir yatırım için değil, birden fazla yatırım içinde yapılabilen bu işlem bu özelliği ile yatırımlar arası bir karşılaştırma yapmak için de kullanılmaktadır. ROI, yatırımların dijitale taşınması ile e-ticaret dünyasında da sıklıkla karşılaşılan bir terim olmuştur.

Geleneksel ticarette olduğu gibi e-ticarette de yatırım analizi sürecinde ROI (Return of Investment) metriği hayati önem taşımaktadır. Bir girişimin en fazla ROI hesap sonucu hedeflendiği için temel olarak riskleri azaltmak amaçlanmaktadır. Yatırımların çoğalması açısından katkı sağlayan ROI değerlendirmesi, uygulama alanı olarak da pek çok kuruluşun getiriler ile ilgili hesaplama yaparak ilerlemek ve dijital alan ile ilgili çözümler bulmak konusunda kullandığı bir işlemdir.

ROI (Return of Investment), bir yatırımdan elde edilen kar miktarını hesaplamak için yaygın şekilde kullanılan finansal bir metriktir. Bilinen tüm yatırım kanallarında geçerliliği olan bir yöntemdir. ROI (Return of Investment) değeri ile bir yatırımın sayısal getirisini ve verimliliğini ölçerek sürdürülebilirliğini değerlendirmek için kullanılmaktadır. ROI (Return of Investment), şahsi ya da kurumsal yatırımcıların, yatırım karını maliyete oranlayarak, yapacakları hamleyi planlamalarını sağlamaktadır.

Bir yatırım varlığının ya da kanalının, kendisiyle aynı skalada bulunan yatırım türleri arasından tercih edilmesi, bu hesaplama sonucuna bağlıdır. Diğerlerinden daha yüksek bir ROI oranı olması karlı; daha düşük olması da zararlı olduğunu gösterir. Yatırımcılar da bu rakamsal verilerden elde ettikleri sonuçlarla yatırım planlarını şekillendirmektedir. ROI (Return of Investment), düzenli olarak yapılması gereken bir hesaplama yöntemidir.

ROI Nedir

ROI (Return of Investment) Nasıl Hesaplanır?

ROI hesaplaması sırasında esas alınan öğeler vardır. Öncelikle net maliyeti belirlemek gerekmektedir. Net maliyet; yatırım yapılacak varlık ya da fonu satın alma bedeli ile finansman ve maliyet işlemlerinin toplamıdır. Sonrasında net karı tespit etmek gerekmektedir. Bunun için de yatırım yapılan varlık ya da fonun, yatırım sonrasında geldiği değerden net maliyet değeri çıkarılır. Yaygın kullanılan ROI (Return of Investment) denklemi şu şekildedir;

ROI = (Gelir – (Yatırım Gideri + Ürün Maliyeti)) / (Yatırım Gideri + Ürün Maliyeti)

Bu makale yatırım tavsiyesi veya önerisi içermemektedir. Her yatırım ve alım satım hareketi risk içerir ve okuyucular karar verirken kendi araştırmalarını yapmalıdır.


ck x banner
ck youtube banner