Yükleniyor...

Dünya Ticaret Örgütü’nden Blockchain’in Potansiyelini Ortaya Koyan Rapor

Dünya Ticaret Örgütü (WTO), Blockchain teknolojisinin uluslararası ticaret üzerindeki etkisini gösteren bir rapor yayınladı.

Dünya Ticaret Örgütü Blockchain Teknolojisi

Dünya Ticaret Örgütü (WTO), Blockchain teknolojisinin uluslararası ticaret üzerindeki etkisini gösteren bir rapor yayınladı. Raporda Blockchain’in küresel ölçekte ekonomik olarak katacağı değerin 2030’a kadar yaklaşık 3 trilyon dolara ulaşabileceği kaydediliyor.

“Blockchain ve Uluslararası Ticaret: Uluslararası Ticaret İşbirliği için Fırsatlar, Zorluklar ve Etkileri” başlıklı raporda teknolojinin çeşitli sektörlerde konuşlandırılmasından önce dikkate alınması gereken Blockchain uygulamaları ve zorlukları analiz ediyor. Rapor, teknolojinin ticaret finansmanı, gümrükleme, lojistik ve ulaştırma gibi sektörler üzerindeki etkisini ele alıyor.

Rapor, Blockchain’in şeffaflığını artırarak, finansal aracılık, döviz kuru maliyetleri, koordinasyon ve diğer hususları da içeren süreçleri kolaylaştırarak ticaret maliyetlerini önemli ölçüde azaltma potansiyeline sahip olduğunu tahmin ediyor. Raporda, “Blockchain’den kaynaklanan engellerin kaldırılması önümüzdeki on yılda 1 trilyon dolardan fazla yeni ticarete yol açabilir” diye yazıyor.

Blockchain’in daha fazla şeffaflık ve verimlilik sağlayarak dolandırıcılıkla mücadele ve kamu sözleşmelerini yönetmek dahil olmak üzere devlet alım süreçlerini geliştirerek birçok çok yargı alanındaki fikri mülkiyet haklarının yönetilmesine yardımcı olması bekleniyor. Blockchain’in tedarik zincirlerini geliştirdiği, sevkiyatların izlenmesini ve bunların gerçekliğini kanıtladığını iddia ediliyor. Ek olarak teknolojinin mikro, küçük ve orta ölçekli şirketlere yeni fırsatlar açabileceği üzerinde duruluyor.

Tüm bunlarla birlikte raporda Blockchain’in genel kullanımı öncesi ele alınması gereken zorlukların yanı sıra uluslararası ticaret üzerindeki etkisine dair uyarıda bulunuluyor. Araştırmacılar, enerji tüketimine ve güvenlik sorunlarına ek olarak, blokların önceden belirlenmiş boyutlarına bağlı olarak Blockchain’in sınırlı ölçeklenebilirliğine dikkat çekiyorlar.

Raporda, “Blockchain, ademi merkeziyetçi, dağınık doğaları ve kriptografik tekniklerin kullanımı nedeniyle geleneksel veritabanlarına kıyasla oldukça esnek olmakla birlikte, geleneksel güvenlik sorunlarından tamamen bağımsız değildirler.” deniliyor.

Rapor, sınır ötesi ticarette uygun kullanım durumlarını saptamak için çok paydaşlı bir yaklaşım geliştirmenin önemini burguluyor. WTO’ya göre Blockchain, ağların birlikte çalışmasını sağlayan ve yetki alanları arasında Blockchain işlemleri için açık yasal statü sağlayan çerçeveler gerektiriyor.

Bu makale yatırım tavsiyesi veya önerisi içermemektedir. Her yatırım ve alım satım hareketi risk içerir ve okuyucular karar verirken kendi araştırmalarını yapmalıdır.


ck x banner
ck youtube banner