Yükleniyor...

Hiperenflasyon Nedir? Hiperenflasyon Neden Oluşur?

Hiperenflasyon, bir ekonomide zaman içinde tipik olarak her ay %50'yi aşan oranlarda hızlı ve kontrolsüz fiyat artışlarını ifade eder.

Hiperenflasyon

Hiperenflasyon, bir ekonomide zaman içinde tipik olarak her ay %50’yi aşan oranlarda hızlı ve kontrolsüz fiyat artışlarını ifade eder.

Aşırı miktarda para basan bir merkez bankası ile bağlantılı olarak, altta yatan üretim ekonomisindeki savaş ve ekonomik kargaşa zamanlarında hiperenflasyon meydana gelebilir. Hiperenflasyon, gıda ve yakıt gibi temel mallar kıtlaştıkça fiyatlarında artışa neden olabilir. Hiperenflasyonlar tipik olarak nadir olmakla birlikte, bir kez başladığında kontrolden çıkabilirler.

Hiperenflasyon Nedir?

Hiperenflasyon, bir ekonomideki hızlı, aşırı ve kontrol dışı genel fiyat artışlarını tanımlayan bir terimdir. Enflasyon , mal ve hizmetler için artan fiyatların hızının bir ölçüsü iken, hiperenflasyon, tipik olarak ayda %50’den fazla olan, hızla yükselen enflasyondur.

Hiperenflasyon gelişmiş ekonomiler için nadir görülen bir olay olmasına rağmen Çin, Almanya, Rusya, Macaristan ve Arjantin gibi ülkelerde tarih boyunca birçok kez meydana gelmiştir.

Hiperenflasyonu Anlamak

Hiperenflasyon, fiyatların belirli bir süre boyunca ayda %50’den fazla artması durumunda ortaya çıkar. Hiperenflasyon, tüketicilerin ve işletmelerin daha yüksek fiyatlar nedeniyle ürün satın almak için daha fazla paraya ihtiyaç duymasına neden olur.

Normal enflasyon aylık fiyat artışları ile ölçülürken, hiperenflasyon günde %5 ila %10’a yaklaşabilen üstel günlük artışlarla ölçülmektedir. Hiperenflasyon, enflasyon oranının bir ay boyunca %50’yi aşması durumunda ortaya çıkar.

Bir ekonomide ücretler enflasyona ayak uyduramıyorsa, insanların temel ihtiyaçlarını ve yaşam giderlerini karşılayamayacakları için yaşam standardı düşer.

Hiperenflasyon bir ekonomi için bir takım sonuçlara neden olabilir. İnsanlar, artan fiyatlar nedeniyle gıda gibi bozulabilir ürünler de dahil olmak üzere malları istifleyebilir ve bu da gıda arzı kıtlığına neden olabilir. Fiyatlar aşırı yükseldiğinde, bankalara yatırılan nakit veya tasarruflar, paranın satın alma gücü çok daha düşük olduğu için değer kaybeder veya değersiz hale gelir. Tüketicilerin mali durumu bozulur ve iflasa yol açabilir.

Ayrıca, insanlar paralarını finans kuruluşlarına, önde gelen bankalara ve borç verenlere işsiz kalmaları için yatırmayabilir. Tüketiciler ve işletmeler ödeyemezse vergi gelirleri de düşebilir ve bu da hükümetlerin temel hizmetleri sunamamasına neden olabilir.

Hiperenflasyon Neden Oluşur?

Hiperenflasyon çeşitli nedenlerle tetiklenebilse de, aşağıda hiperinflasyonun en yaygın nedenlerinden birkaçı verilmiştir.

Aşırı Para Arzı

Şiddetli ekonomik çalkantı ve bunalım dönemlerinde hiperenflasyon meydana geldi. Bir depresyon, küçülen bir ekonominin uzun bir dönemidir, yani büyüme oranı negatiftir. Durgunluk, tipik olarak, iki çeyrek veya altı aydan fazla süren bir negatif büyüme dönemidir. Öte yandan bir depresyon yıllarca sürebilir, ancak aynı zamanda son derece yüksek işsizlik, şirket ve kişisel iflaslar, daha düşük üretken çıktı ve daha az kredi veya kullanılabilir kredi sergiler. Bir depresyona tepki genellikle merkez bankası tarafından para arzında bir artıştır. Ekstra para, bankaları tüketicilere ve işletmelere harcama ve yatırım yaratmaları için borç vermeye teşvik etmek için tasarlanmıştır.

Ancak, para arzındaki artış, gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) ile ölçülen ekonomik büyüme tarafından desteklenmiyorsa, sonuç hiperenflasyona yol açabilir. Bir ekonomide mal ve hizmet üretiminin bir ölçüsü olan GSYİH büyümezse, işletmeler kârlarını artırmak ve ayakta kalmak için fiyatları yükseltir. Tüketiciler daha fazla paraya sahip oldukları için daha yüksek fiyatlar öderler ve bu da enflasyona yol açar. Ekonomi daha da kötüleştikçe, şirketler daha fazla ücret alıyor, tüketiciler daha fazla ödüyor ve merkez bankası daha fazla para basıyor, bu da kısır bir hiperenflasyon döngüsüne yol açıyor.

Ekonomide veya Parasal Sistemde Güven Kaybı

Savaş zamanlarında, hiperenflasyon genellikle bir ülkenin para birimine olan güven kaybı ve sonrasında merkez bankasının para biriminin değerini koruma yeteneği olduğunda ortaya çıkar. Yurt içinde ve yurt dışında mal satan firmalar, fiyatlarını yükselterek para birimlerini kabul etmek için risk primi talep etmektedirler. Sonuç, üstel fiyat artışlarına veya hiperenflasyona yol açabilir.

Bir hükümet düzgün yönetilmezse, vatandaşlar da kendi ülkelerinin para biriminin değerine olan güvenini kaybedebilir. Paranın çok az veya hiç değeri olmadığı algılandığında, insanlar değeri olan malları ve malları biriktirmeye başlarlar. Fiyatlar yükselmeye başladıkça, gıda ve yakıt gibi temel mallar kıt hale gelir ve fiyatları yukarı doğru bir sarmal halinde gönderir. Buna karşılık, hükümet fiyatları istikrara kavuşturmak ve likidite sağlamak için daha da fazla para basmak zorunda kalıyor ve bu da sorunu daha da kötüleştiriyor.

Çoğu zaman, güven eksikliği, ekonomik çalkantı ve savaş zamanlarında ülkeyi terk eden yatırım çıkışlarına yansır. Bu çıkışlar gerçekleştiğinde, yatırımcılar kendi ülkelerinin yatırımlarını başka bir ülkenin yatırımları karşılığında sattıkları için ülkenin para birimi değeri değer kaybeder. Merkez bankası genellikle paranın ülke dışına taşınmasını yasaklayan sermaye kontrolleri uygulayacaktır.

Hiperenflasyon Örneği

Daha yıkıcı ve uzun süreli hiperenflasyon olaylarından biri, 1990’larda eski Yugoslavya’da meydana geldi. Ulusal çözülmenin eşiğinde olan ülke, zaten yıllık %76’yı aşan oranlarda enflasyon yaşıyordu. 1991 yılında, o zamanki Sırp eyaletinin lideri Slobodan Miloseviç’in, Sırp merkez bankasının yandaşlarına 1.4 milyar dolarlık kredi vermesini sağlayarak ulusal hazineyi yağmaladığı ortaya çıktı. 

Hırsızlık, hükümetin merkez bankasını mali yükümlülüklerini yerine getirebilmek için aşırı miktarda para basmaya zorladı. Hiperenflasyon hızla ekonomiyi sardı, ülkenin zenginliğinden geriye kalanları sildi ve halkını mal takasına zorladı. Enflasyon oranı, ayda yüzde 313 milyon gibi akıl almaz bir orana ulaşana kadar her gün neredeyse iki katına çıktı. Merkez bankası, ekonomi aşağı doğru sarsılırken hükümeti ayakta tutmak için daha fazla para basmak zorunda kaldı.

Hükümet hızla üretim ve ücretleri kontrol altına aldı ve bu da gıda kıtlığına yol açtı. Gelirler %50’den fazla düştü ve üretim durma noktasına geldi. Sonunda hükümet, para birimini ekonomiyi istikrara kavuşturmaya yardımcı olan Alman Markı ile değiştirdi. 

Bu makale yatırım tavsiyesi veya önerisi içermemektedir. Her yatırım ve alım satım hareketi risk içerir ve okuyucular karar verirken kendi araştırmalarını yapmalıdır.


ck x banner
ck youtube banner