Yükleniyor...

Kriptoda APR ve APY Nedir? Farkları Neler?

Kriptoda APR ve APY terimleri genel anlamda bir kazancı ifade eder.

highlight 38

Kriptoda APR ve APY terimleri genel anlamda bir kazancı ifade eder. APR “yıllık yüzde oranı”nı karşılarken, APY “yıllık yüzde getiri”ye eştir. Bu iki ekonomik kavram dijital paralar içinde önem taşısa da birbirinden çok az bir farkla ayrıldıkları için karışıklıklara sebep olabilmektedir.

Kriptoda APR Nedir?

Kriptoda APR kavramı “yıllık yüzde oranı” demektir. Yıllık yüzde oranı, bir krediden alınan veya bir yatırımın getirisinden kazanılan yıllık oranı ifade etmenin bir yoludur. Bu kavram genellikle kredilerde, kredi kartlarında, ipoteklerde ve yatırımlarda kullanılır.

Basit bir örnek vermek gerekirse; Emirhan’ın 10 bin dolarlık banka hesabının yıllık faiz oranı yüzde 15 ise, Emirhan bir yıl sonra bin 500 dolar faiz alacaktır. Bu hesaplamadaki yüzde 15’lik oran APR’yi karşılar.

APR Nasıl Hesaplanır?

APR genellikle bir veridir ancak bileşik dönem başına faiz kullanılarak da hesaplanabilir. Bir yıldaki dönem sayısının da 1’den az olabileceği unutulmamalıdır, nadiren yılda bir defadan daha az faiz ödenir. APR’yi hesaplamak için formül aşağıdaki gibidir:

APR = (bileşik dönem başına faiz oranı × bir yıldaki dönem sayısı)

kriptoda apr

Kriptoda APY Nedir?

Kriptoda APY “yıllık yüzde getiri” demektir. APY, bileşik oluşturmanın etkilerini hesaba katması dışında aslında APR’ye çok benzer. Örneğin bileşik, önceki faizden faiz kazandığınızda ortaya çıkan şeydir. Yani yukarıdaki örnekte Emirhan’ın bankası faizi yıllık olarak değil de aylık olarak ödüyorsa, yıl içindeki toplam faiz ödemesi farklı olacaktır.

Emirhan, yıl sonunda bin 500 dolar almak yerine her ay biraz faiz almış olur. Kazanılan faizi çekmediği varsayılırsa, banka hesabı bu nedenle her ay biraz büyüyecektir. Aynı zamanda, faiz her ay bu daha büyük bakiye üzerinden hesaplanacaktır. Sonuç olarak, faiz ödemesi her seferinde biraz daha artar ve buna da “bileşik etkisi” denir.

APY Nasıl Hesaplanır?

APY aşağıdaki formülde görüldüğü gibi hesaplanır. Hesaplamada bileşik dönemlere dikkat edilmelidir, standart yıllık faiz oranını kullanmak yerine dönem başına (örneğin hafta veya ay) faiz oranını hesaplamak gerekir.

APY = (1 + Nominal Faiz Oranı/yıllık bileşik dönem sayısı)ˆDönem sayısı – 1

Yüzde 0 APR, yüzde sıfır faiz oranlarıyla borç almanızı sağlar. Kredi kartı dünyasının popüler konsepti kriptoya da ulaşmıştır. Kullanıcılar, teminatları yeterli değere sahip olduğu sürece faiz ödemeden kriptolarına karşı borç alabilirler. Protokoller, ödünç alınan miktardan daha fazla teminat isteyerek risklerini sınırlar.

kriptoda apr 1

APR ve APY Arasındaki Farklar Nelerdir?

Kriptoda APR ve APY kavramları birbirine çok benzese aynı şeyi ifade etmezler, aralarında farklar mevcuttur.

APR daha basit bir ölçüdür; sabit bir yıllık oran gösterir. Bu kavram genellikle bireysel krediler veya kredi kartı borcu üzerindeki faiz miktarı olarak gösterilir.

APY, yıllık oranları da gösterir, ancak bileşik etkileri de içerir. APY, birleştirmenin ne sıklıkta gerçekleştiğine bağlı olarak yukarı veya aşağı gidecektir. Bileşik oluşturma sıklığına “bileşik periyodu” da denir.

Emirhan’ın durumunda, haftalık faiz ödemeleri daha yüksek bir APY ile sonuçlanırken, üç aylık ödemeler onu aşağı çekecektir.

Bu makale yatırım tavsiyesi veya önerisi içermemektedir. Her yatırım ve alım satım hareketi risk içerir ve okuyucular karar verirken kendi araştırmalarını yapmalıdır.


ck x banner
ck youtube banner