Yükleniyor...

Merkezi Olmayan Otonom Organizasyon (DAO) nedir?

Merkezi Olmayan Otonom Organizasyon (DAO) isminden de anlaşılacağı gibi, herhangi bir merkeze bağlı olmadan, bilgisayar kodları tarafından yönetilen bir sistemdir.

dao nedir

Merkezi Olmayan Otonom Organizasyon (DAO) isminden de anlaşılacağı gibi, herhangi bir merkeze bağlı olmadan, bilgisayar kodları tarafından yönetilen bir sistemdir.

Merkezi Olmayan Otonom Organizasyon (DAO) nedir?

Kripto paralar, merkeziyetsiz ve hiçbir otoriteye bağlı olmadan varlıklarını sürdürürler. Merkezi Olmayan Otonom Organizasyon (DAO), biraz daha detaylıdır. Blockchain teknolojisi, karmaşık süreçleri şeffaf ve güvenli bir şekilde otomatikleştirirken değer ve bilgi alışverişinde bulunmanın yeni yollarını sağlamaktadır. Merkezi Olmayan Otonom Organizasyon (DAO), akıllı sözleşmeler aracılığıyla kodlanmış kurallara uygun olarak bir blokzinciri üzerinde tamamen ve otonom olarak çalışan bir organizasyondur.

2016 Nisan ayında çıkarılan Merkezi Olmayan Otonom Organizasyon (DAO), adını oluşturan üç kelimenin anlamlarını taşımaktadır. Tek bir merkez tarafından yönetilmez, merkeziyetsizdir. DAO’daki tüm işlemler otomatik olarak işler, otonomdur. Belirli bir konu veya amaç için bir arada olan bileşenlere sahiptir, bir organizasyondur.

İnsan müdahalesi veya merkezi koordinasyon ihtiyacını ortadan kaldıran Merkezi Olmayan Otonom Organizasyon’lara (DAO) genellikle “trustless” sistemler denmektedir. Trustless, herhangi bir katılımcının gerçekleştirmek istediği işlemler için başka bir katılımcıya güvenmesini gerektirmeyen bir blockchain özelliğidir. Önceden belirlenmiş koşullar ile otomatik olarak yürütülen kriptografik talimatlarla DAO’lar, daha önce erişilemeyen şeffaflık, maliyet tasarrufu ve merkezi olmayan karar verme seviyelerine olanak tanımaktadır.

Merkezi Olmayan Otonom Organizasyon (DAO) Nasıl Çalışır?

Merkezi Olmayan Otonom Organizasyon (DAO), Ethereum ağını kullanır ve bu ağın en güçlü özelliği olan akıllı sözleşmelerle çalışmaktadır. Bu şekilde, sistemdeki karar verme gücünü herhangi bir otoriteye değil; otomatik bir sisteme ya da kitle kaynaklı bir sürece devredip, manipülasyonu ortadan kaldırmak amaçlanmaktadır.

Merkezi Olmayan Otonom Organizasyon’u (DAO) güçlendiren belirli temel mekanizmalar farklı blok zinciri projelerinde değişiklik gösterse de, bir DAO’nun sürdürülebilir bir şekilde başlatmak için geçmesi gereken birkaç genel aşama vardır. Bu aşamalar, Akıllı Sözleşme Kurulumu, Finansman ve Dağıtım’dır.

Akıllı Sözleşme Kurulumu, sürdürülebilir ve bir Merkezi Olmayan Otonom Organizasyon (DAO) yaratmanın en önemli adımıdır. DAO’lar dağıtılmadan önce temel kurallar tanımlanmalı ve bir dizi akıllı sözleşmede kodlanmalıdır. Bunun sebebi, DAO’nun operasyonel iş akışlarında, yönetişim sisteminde ve teşvik yapılarında gelecekteki değişikliklerin yürürlüğe girmesi için oylanması gerekeceğidir. Herhangi gözden kaçan bir hata göz önüne alındığında, en önemli aşamadır.

Finansman, bir Merkezi Olmayan Otonom Organizasyon (DAO) yöneten akıllı sözleşmeler kurulduktan sonra, DAO’nun çalışması için finansman alınması gerekmektedir. DAO’nun akıllı sözleşmeleri, DAO tarafından harcanabilecek, oylama mekanizmalarında kullanılabilecek veya belirli faaliyetleri teşvik etmek için kullanılabilecek yerel bir belirteç gibi bir tür dahili mülkün oluşturulmasını ve dağıtılmasını gerektirmelidir. Oradan, Merkezi Olmayan Otonom Organizasyon’un (DAO) büyümesine katılmakla ilgilenen kişiler veya kuruluşlar, DAO’nun yerel token’ıını (DASH) satın alabilir veya başka şekilde edinebilir, bu da genellikle oy haklarının elde edilmesiyle sonuçlanır.

Dağıtım, Merkezi Olmayan Otonom Organizasyon (DAO), yerleştirilmek için yeterli fonu aldığında, tüm kararları oy birliğiyle alınmaktadır. DAO’nun temel akıllı sözleşme mimarisinde tanımlanan token dağıtım politikası ve fikir birliği mekanizmaları iyi tasarlanmışsa, DAO’nun paydaşları doğal olarak tüm Merkezi Olmayan Otonom Organizasyon (DAO) ağı için en faydalı sonuca doğru çalışacaklardır.

Ortaya çıkan Merkezi Olmayan Otonom Organizasyon (DAO), bu sebeple, herhangi bir merkezi otoriteden bağımsız olarak çalışabilir. DAO’lar açık kaynak olduğundan, tüm kuralları, işlemleri ve etkinlikleri blokzincirine kaydedilir ve herkes tarafından incelenebilir, bu da genellikle tam şeffaflık ve değişmezlik sağlamaktadır. Kısacası, bir DAO’nun paydaşları, temel fikir birliği politikaları tarafından tanımlanan belirli ağ teşviklerinin takibi yoluyla ilerlemek için oy kullanacakları ortak bir hedefle birbirine bağlıdır.

Bu makale yatırım tavsiyesi veya önerisi içermemektedir. Her yatırım ve alım satım hareketi risk içerir ve okuyucular karar verirken kendi araştırmalarını yapmalıdır.


ck x banner
ck youtube banner