Yükleniyor...

Resesyon Nedir?

Resesyon, belirlenmiş bir bölgedeki genel ekonomik aktivitede önemli bir düşüşe atıfta bulunan makroekonomik bir terimdir.

Resesyon

Resesyon, belirlenmiş bir bölgedeki genel ekonomik aktivitede önemli bir düşüşe atıfta bulunan makroekonomik bir terimdir.

Resesyon, ekonomik aktivitede aylar hatta yıllar süren önemli bir düşüştür. Uzmanlar, bir ülke ekonomisi olumsuz gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH), artan işsizlik seviyeleri, düşen perakende satışlar ve uzun bir süre boyunca daralan gelir ve üretim önlemleri yaşadığında durgunluk ilan eder. Resesyonlar, iş döngüsünün kaçınılmaz bir parçası veya bir ulusun ekonomisinde meydana gelen düzenli genişleme ve daralma kadansı olarak kabul edilir.

Resesyon Nedir?

Resesyon, birkaç ay süren bir ekonominin tamamında ekonomik performansın düştüğü bir dönemdir. İşletmeler, yatırımcılar ve hükümet yetkilileri, resesyonların başlangıcını tahmin etmeye veya onaylamaya yardımcı olabilecek çeşitli ekonomik göstergeleri takip ediyor. Resesyonların nasıl ve neden meydana geldiğini açıklamak için çeşitli ekonomik teoriler geliştirilmiştir.

Sanayi üretimi, istihdam, reel gelir ve toptan-perakende ticarette resesyon görülmektedir. Resesyonun çalışma tanımı, bir ülkenin gayri safi yurtiçi hasılasıyla (GSYİH) ölçülen ardışık iki çeyrek negatif ekonomik büyümedir.

Resesyonları Anlamak

Sanayi Devrimi’nden bu yana, çoğu ülkede uzun vadeli makroekonomik eğilim ekonomik büyüme olmuştur. Bununla birlikte, bu uzun vadeli büyümenin yanı sıra, uzun vadeli büyüme eğilimlerine dönmeden önce, altı aydan birkaç yıla kadar olan zaman dilimlerinde, ana makroekonomik göstergelerin yavaşlamalar veya hatta tamamen düşen performans gösterdiği kısa vadeli dalgalanmalar olmuştur. Bu kısa vadeli düşüşler resesyon olarak bilinir.

Resesyon, iş döngüsünün nahoş olmasına rağmen normal bir parçasıdır. Resesyonlar, bir dizi ticari başarısızlık ve genellikle banka başarısızlıkları, üretimde yavaş veya olumsuz büyüme ve artan işsizlik ile karakterize edilir. Resesyonların neden olduğu ekonomik acı, geçici olsa da, bir ekonomiyi değiştiren büyük etkilere sahip olabilir. Bu, kırılgan veya eskimiş firmalar, endüstriler veya teknolojilerin başarısız olması ve ortadan kaybolması nedeniyle ekonomideki yapısal değişiklikler nedeniyle meydana gelebilir; işletmeler için kuralları kelimenin tam anlamıyla yeniden yazabilen hükümet ve para otoritelerinin dramatik politika tepkileri; ya da yaygın işsizlik ve ekonomik sıkıntıdan kaynaklanan sosyal ve politik kargaşa.

Yatırımcılar için, bir resesyon sırasında sahip olunabilecek en iyi stratejilerden biri, düşük borcu, iyi nakit akışı ve güçlü bilançoları olan şirketlere yatırım yapmaktır. Tersine, yüksek kaldıraçlı, döngüsel veya spekülatif şirketlerden kaçının.

Resesyon Tahminleri ve Göstergeleri

Bir durgunluğun nasıl ve ne zaman olacağını tahmin etmenin tek bir yolu yoktur. Ekonomistler, art arda iki çeyrek GSYİH düşüşünün yanı sıra, bir durgunluğun yakın olup olmadığını veya halihazırda gerçekleşip gerçekleşmediğini belirlemek için çeşitli ölçütleri değerlendiriyor. Pek çok iktisatçıya göre, birlikte ortaya çıktıklarında olası bir durgunluğa işaret edebilecek genel kabul görmüş bazı tahminciler var.

Birincisi, makroekonomik eğilimlerde karşılık gelen kaymalardan önce eğilimlerinde ve büyüme oranlarında tarihsel olarak değişiklikleri gösteren öncü göstergelerdir. Bunlar, bir resesyon konusunda önceden uyarı verebildikleri için yatırımcılar ve ticari karar alıcılar için kritik öneme sahiptir. İkincisi, konut istatistikleri ve sermaye malları yeni sipariş verileri gibi ekonominin kilit sektörlerini temsil eden çeşitli devlet kurumlarından resmi olarak yayınlanan veri serileridir. Bu verilerdeki değişiklikler, kısmen, nihayetinde bir durgunluğun ne zaman başladığını tanımlamak için kullanılacak olan GSYİH bileşenlerini hesaplamak için kullanılmaları nedeniyle, kısmen resesyonun başlamasıyla eşzamanlı olarak hareket edebilir veya yol açabilir. Sonuncusu, bir ekonominin başladıktan sonra durgunluğa geçişini teyit etmek için kullanılabilecek, işsizlik oranlarındaki artış gibi gecikmeli göstergelerdir.

Cekic 4

Resesyonların Sebebi Nedir?

Çok sayıda ekonomik teori, ekonominin neden ve nasıl uzun vadeli büyüme eğiliminden düşebileceğini ve geçici bir resesyon dönemine girebileceğini açıklamaya çalışır. Bu teoriler, gerçek ekonomik faktörlere, finansal faktörlere veya psikolojik faktörlere dayalı olarak geniş bir şekilde kategorize edilebilir ve bunlar arasındaki boşlukları kapatan bazı teoriler vardır.

Bazı ekonomistler, endüstrilerdeki gerçek değişikliklerin ve yapısal değişimlerin, ekonomik resesyonların ne zaman ve nasıl meydana geldiğini en iyi şekilde açıkladığını düşünüyor. Örneğin, jeopolitik bir kriz nedeniyle petrol fiyatlarında ani, sürekli bir artış, aynı anda birçok endüstride maliyetleri artırabilir veya devrim niteliğindeki yeni bir teknoloji, her iki durumda da yaygın bir durgunluğu tetikleyerek tüm endüstrileri hızla eski haline getirebilir.

COVID-19 salgınının yayılması ve bunun sonucunda 2020’de ekonomideki halk sağlığı kilitlenmeleri, bir resesyonu hızlandırabilecek ekonomik şok türünün bir örneğidir. Ayrıca, diğer temel ekonomik eğilimlerin bir resesyona doğru yol almakta olduğu ve bir ekonomik şokun devrilme noktasını bir düşüşe doğru tetiklediği bir durum da olabilir.

Bazı teoriler, resesyonu finansal faktörlere bağlı olarak açıklar. Bunlar genellikle ya resesyondan önceki iyi ekonomik zamanlarda kredi ve finansal riskin aşırı genişlemesine ya da resesyonun başlangıcında para ve kredinin daralmasına veya her ikisine de odaklanır. Resesyonları para arzındaki yetersiz büyümeye bağlayan parasalcılık, bu tür teoriye iyi bir örnektir. Avusturya İş Döngüsü Teorisi, kredi, faiz oranları, piyasa katılımcılarının üretim ve tüketim planlarının zaman ufku ve belirli üretken sermaye malları arasındaki ilişkilerin yapısı arasındaki bağlantıları keşfederek reel ve parasal faktörler arasındaki uçurumu kapatır.

Psikoloji temelli resesyon teorileri, resesyonların neden meydana geldiğini ve hatta devam ettiğini açıklamak için önceki patlama zamanının aşırı taşkınlığına veya resesyon ortamının derin karamsarlığına bakma eğilimindedir. Keynesyen ekonomi, herhangi bir nedenle bir resesyon başladığında, yatırımcıların karamsarlığının, piyasa karamsarlığına dayalı olarak azaltılmış yatırım harcamalarının kendi kendini gerçekleştiren bir kehaneti haline gelebileceğini ve bunun daha sonra azalan gelirlere yol açabileceğini belirttiği için bu kategoriye girer. Minskyit teorileri, resesyonların nedenini, finansal piyasaların spekülatif coşkusunda ve psikolojik ve finansal faktörlerin bir araya gelmesiyle kaçınılmaz olarak patlayan borca ​​dayalı finansal balonların oluşumunda arar.

Bu makale yatırım tavsiyesi veya önerisi içermemektedir. Her yatırım ve alım satım hareketi risk içerir ve okuyucular karar verirken kendi araştırmalarını yapmalıdır.


ck x banner
ck youtube banner