Yükleniyor...

White Paper Nedir?

White Paper, bir şirket veya kâr amacı gütmeyen kuruluş tarafından bir ürünün veya hizmetin teknik özelliklerini tanıtmak için yayımlanan bilgilendirici bir belgedir.

white paper

White Paper, bir şirket veya kâr amacı gütmeyen kuruluş tarafından bir ürünün veya hizmetin teknik özelliklerini tanıtmak için yayımlanan bilgilendirici bir belgedir.

White Paper Nedir?

White Paper, belirli bir ürün, hizmet, teknoloji veya metodolojiyi teşvik etmek, mevcut ve muhtemel müşterilerin kararlarını etkilemeyi amaçlamaktadır. White paper, genellikle potansiyel müşterileri belirli bir ürün, hizmet, teknoloji veya metodoloji hakkında daha fazla bilgi edinmeye veya satın almaya ikna etmek için kullanılan satış ve pazarlama belgeleri olarak yazılır. Örnek olarak Satoshi Nakamato’nun Bitcoin’i bir White Paper yayımlayarak duyurması verilebilir.

Birçok white paper, bir imalatçı ve bir toptancı veya bir toptancı ve bir perakendeci arasındaki B2B (business to business yani işletmeden işletmeye) pazarlama amaçları için tasarlanmıştır. Ayrıca White Paper, yeni bir ürünün potansiyel kullanımlarını ve şirketlerdeki süreçlerin verimliliğini artırmaya nasıl yardımcı olabileceğini tartışmak için teknoloji alanında da göze çarpmaktadır. Özellikle kripto para piyasasındaki her bir ICO, başarılı bir kampanya yürütebilmek için white paper’a ihtiyaç duyar. Bu bağlamda “white paper”, projenin çözmek istediği bir problemin ana hatlarını, çözümünü, ürünlerinin ayrıntılı tanımını, mimarisini ve kullanıcılarla nasıl etkileşime geçeceğini anlatan önemli bir belgedir.

whitepaper

White Paper Nasıl Yazılır?

White Paper’ın ilk bölümü, genellikle yasal açıklama yapmak ve potansiyel kullanıcılara uyarıda bulunmak için kullanılır. Feragatname yazısı genellikle bu bölümde yer alır. Yasalar gereği kimi ülke vatandaşlarının bu projeye katılamayacağı ya da projeye yatırım yapılması durumunda kesinlikle kâr getireceği gibi bir garanti verilmediğinin bu kısımda belirtilmesi önemlidir. White Paper’ın ilk bölümü, projenin çözmek istediği sorunu ana hatlarını çizmek, bahsi geçen bu sorunun neden önemli olduğunu açıklamak ve hatta sorunun çözülmemesi durumunda nasıl sonuçlar oluşacağına değinmek için kullanılmalıdır. Okuyucunun dikkatini çekmek önem taşımaktadır. Bu sebeple, belgeyi okumanın faydalarını ortaya sermek ve projeden ne bekleneceğine dair bir genel görünüm sunmak mühimdir.

White paper, bütünüyle ele alındığında teknik bir dokumandır. Genellikle 25 sayfa uzunluğunda hazırlanırlar. Teknik açıklamaların olduğu bu dokümanın, kolayca erişilebilir biçimde ve tek tıklamayla ulaşılabilen bölümler halinde sunmak son derece önemlidir. Okuyanı bilgilendirici ve iyi yapılandırılmış “içindekiler tablosu” bulunmalıdır. Doküman içinde, proje hakkında derinlemesine açıklama yapılır. Burada, potansiyel yatırımcılara mevcut piyasa koşullarında tam olarak nerede pozisyon alacağı açıklanır. En önemlisi, projenin ne olduğunu ve hangi aşamalardan oluştuğu açıklanmalıdır.

Bu bölüm içinde, projenin mevcut hali hakkında ayrıntılı bir açıklama yer almalıdır. Prototiplerden elde edilen veriler, varsa ilk kullanıcı bilgileri, geliştirme stratejisi ve genel hedefler açıklanmalıdır. White paper’ın büyük bölümü projenin finansman bilgilerine ayrılmalıdır. Projenin neden kendi token’ına ihtiyaç duyduğunu, nasıl ve ne zaman dağıtılacağını, ICO token’larının ne kadarla sınırlı olacağını ve satışların ne zaman başlayacağını net bir biçimde açıklanmalıdır.

Son olarak, White Paper içinde sadece projenin ayrıntılı teknik açıklaması değil, aynı zamanda geliştirme sürecini açıklayan yol haritası da bulunmalıdır. Gelecek 12 ila 24 ay için derinlemesine bir çalışma planı sunulmalıdır. White paper hazırlarken akademik tarzda, resmi yazı dili kullanılmalıdır. Belgenin çok açıklayıcı ve profesyonel tonda olması gerekmektedir. Geliştiriciler; projenin ayrılmaz ve en önemli parçasıdırlar. Sunum dokümanında da bu isimlerden yeterince bahsedilmelidir. İsmi açıklanmayan geliştiricilere sahip bir ICO, çok nadir istisnalar dışında başarılı olamayacaktır..

Bu makale yatırım tavsiyesi veya önerisi içermemektedir. Her yatırım ve alım satım hareketi risk içerir ve okuyucular karar verirken kendi araştırmalarını yapmalıdır.


ck x banner
ck youtube banner