Yükleniyor...

SEC Açılımı Nedir? SEC Ne Demek?

SEC "ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu"nun İngilizce kısaltılmış şeklidir.

SEC

SEC “ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu”nun İngilizce kısaltılmış şeklidir. Birleşik Devletler federal hükümetinin bağımsız bir kurumu olan SEC, yatırımcıları korumak ve adil bir piyasa yapısını sürdürmek için çalışır. Kurumun kripto varlıklar üzerindeki etkisi de gün geçtikçe hissedilmektedir.

SEC Nedir?

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), 1929’daki Wall Street Çöküşü’nün ardından oluşturulan, Birleşik Devletler federal hükümetinin bağımsız bir kurumudur. SEC’in birincil amacı, yasayı piyasa manipülasyonuna karşı uygulamaktır. 

SEC, kendisini oluşturan 1934 tarihli Menkul Kıymetler Borsası Yasasına ek olarak, 1933 tarihli Menkul Kıymetler Yasasını, 1939 tarihli Güven Senet Yasasını, 1940 tarihli Yatırım Şirketi Yasasını, 1940 tarihli Yatırım Danışmanları Yasasını, Sarbanes-Oxley Yasasını uygular. Komisyon, 1934 Menkul Kıymetler Borsası Yasası’nın 4. bölümü tarafından oluşturulmuştur.

SEC Türkçe ve İngilizce Açılımı Ne Demek?

İngilizce açılımı U.S. Securities and Exchange Commission olan SEC Türkçe anlamı ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’dur. Yatırımcıların piyasa manipülasyouna karşı etki almaması için çalışmalar yürüten kurum, 1929 yılındaki Wall Street Çöküşü’nün ardından sahneye çıkmıştır.

SEC 1

SEC Nasıl Çalışır?

SEC’in üç bölümden oluşan bir misyonu vardır: yatırımcıları korumak; adil, düzenli ve etkin piyasalar sürdürmek, sermaye oluşumunu kolaylaştırmak.

SEC, yetkisini yerine getirmek için halka açık ve diğer düzenlemeye tabi şirketlerin üç aylık ve yıllık raporların yanı sıra diğer periyodik raporları sunmaları yönündeki yasal gerekliliği uygular. Yıllık mali raporlara ek olarak şirket yöneticileri, “yönetim tartışması ve analizi” şeklinde adlandırılan, önceki faaliyet yılını özetleyen ve şirketin o zaman diliminde nasıl ilerlediğini açıklayan açıklayıcı bir hesap sunmalıdır. MD&A genellikle gelecek yıla da değinerek gelecekteki hedefleri ve yeni projelere yönelik yaklaşımları ana hatlarıyla belirtir. Tüm yatırımcılar için oyun alanını eşitlemek amacıyla SEC, EDGAR (Elektronik Veri Toplama, Analiz ve Geri Alma Sistemi) adlı çevrimiçi bir veritabanı tutar.

Halka açık şirketlerden üçer aylık ve altı aylık raporlar, yatırımcıların sermaye piyasalarına yatırım yaparken sağlıklı kararlar almaları için çok önemlidir. Bankacılığın aksine , sermaye piyasalarına yatırım federal hükümet tarafından garanti edilmez. Büyük kazanç potansiyeli, büyük kayıp potansiyeline karşı tartılmalıdır. İhraççı ve menkul kıymet hakkında mali ve diğer bilgilerin zorunlu olarak ifşa edilmesi, özel şahısların yanı sıra büyük kurumlara yatırım yaptıkları halka açık şirketler hakkında aynı temel gerçekleri verir ve böylece içeriden öğrenenlerin ticareti ve dolandırıcılığı azaltırken kamu denetimini artırır.

SEC, raporları EDGAR sistemi aracılığıyla halka sunar. Kurum ayrıca halk eğitimi için yatırımla ilgili konularda yayınlar sunmaktadır. Aynı çevrimiçi sistem, SEC’in menkul kıymetler yasalarını ihlal edenleri takip etmesine yardımcı olmak için yatırımcılardan gelen ipuçlarını ve şikayetleri de alır. Komisyon, devam eden bir soruşturmanın varlığı veya durumu hakkında asla yorum yapmama konusunda katı bir politika izlemektedir.

SEC 2

SEC Kurucusu Kimdir? Nasıl Kuruldu?

SEC’in yetkisi, 1933 Menkul Kıymetler Yasası ve 1934 Menkul Kıymetler Borsası Yasası ile kurulmuştur; her iki yasa da Franklin D. Roosevelt’in New Deal programının parçaları olarak görülüyor .

Pecora Komisyonu’nun menkul kıymet piyasalarındaki suiistimaller ve dolandırıcılıklarla ilgili duruşmalarından sonra Kongre, menkul kıymetlerin orijinal ihracını federal olarak eyalet sınırlarında düzenleyen 1933 tarihli Menkul Kıymetler Yasasını kabul etti. Yasanın yürürlüğe girmesinin ilk yılında, yasanın uygulanması Federal Ticaret Komisyonu’na aitti.

SEC’in yetkisi altındaki kuruluşlar arasında New York Menkul Kıymetler Borsası, özdenetim kuruluşları, Belediye Menkul Kıymetler Kural Koyma Kurulu, NASDAQ, alternatif ticaret sistemleri gibi fiziksel ticaret zeminlerine sahip menkul kıymetler borsaları yer alır. 1934 Yasasının 4. bölümü, FTC’nin 1933 Yasası uyarınca uygulama yetkisini yeni oluşturulan Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna devretti ve yeni Komisyona her iki yasayı da uygulamakla görevlendirdi.

1934’te Roosevelt, kendi kendini yetiştirmiş bir multimilyoner, finansçı ve İrlanda-Amerikan topluluğu arasında lider olan arkadaşı Joseph P. Kennedy’yi SEC’in başkanı olarak atadı. Roosevelt, kısmen Wall Street’teki deneyimine dayanarak Kennedy’yi seçti. Diğer beş komisyon üyesinden ikisi James M. Landis ve Ferdinand Pecora idi . Kennedy, SEC ekibine, her ikisi de daha sonra Yüksek Mahkeme Yargıçları olan William O. Douglas ve Abe Fortas da dahil olmak üzere bir dizi zeki genç avukat ekledi.

Kennedy’nin ekibi, yeni Komisyon için dört misyon tanımladı: yatırımcıların menkul kıymetler piyasasında fiilen çökmüş olan güvenini yeniden sağlamak; yatırımcıları hedef alan hileli ve sağlıklı olmayan uygulamaları kovuşturarak ve ortadan kaldırarak menkul kıymetler piyasalarının bütünlüğünü yeniden sağlamak; büyük şirketlerin üst düzey yetkilileri tarafından gerçekleştirilen milyon dolarlık içeriden bilgi ticaretine son vermek; ve Amerika’da satılan menkul kıymetler için net son tarihler, kurallar ve yönergelerle karmaşık ve evrensel bir kayıt sistemi oluşturmak. SEC başarılı oldu; Kennedy, Amerikan iş dünyasına artık Wall Street tarafından aldatılmayacakları, kandırılmayacakları ve istismar edilmeyecekleri konusunda güvence verdi.

Daha sonra SEC komisyon üyeleri ve başkanları William O. Douglas, Jerome Frank ve William J. Casey’dir. Ayrıca 1994’ten bu yana, SEC’e sunulan kayıt beyanlarının çoğuna (ve ilgili materyallere) SEC’in çevrimiçi sistemi EDGAR aracılığıyla erişilebilir.

2019’da Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Tarih Derneği, 1930’lardan bu yana ABD menkul kıymetler piyasası yapısındaki değişiklikleri göstermek için çevrimiçi bir galeri tanıttı. Çevrimiçi galeri, düzinelerce belge, makale, röportaj, fotoğraf ve video ile desteklenen bir anlatı geçmişine sahiptir.

Bu makale yatırım tavsiyesi veya önerisi içermemektedir. Her yatırım ve alım satım hareketi risk içerir ve okuyucular karar verirken kendi araştırmalarını yapmalıdır.


ck x banner
ck youtube banner